Kế hoạch số 14-KH/BCSĐ ngày 18/01/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

10:08 03/03/2021

Xem toàn văn Kế hoạch số 14 trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Kế hoạch số 14 Tải về

Tin khác