Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ, ngày 27/8/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

19:16 28/08/2021

Xem toàn văn Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ Tải về

Tin khác