Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ, ngày 28/4/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

15:58 29/04/2021

Xem toàn văn Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ Tải về

Tin khác