Công văn số 9436-CV/BTGTW ngày 25/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam

19:44 01/10/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 9436-CV/BTGTW: Tại đây Tải về

Tin khác