Công văn số 86-CV/BCSĐ ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện hướng dẫn số 95-HD/BTGTW về kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố

15:21 28/05/2019

Xem toàn văn Công văn số 86-CV/BCSĐ: Tại đây

Tin khác