Công văn số 8568-CV/BTGTW ngày 14/5/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

10:13 20/05/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 8568-CV/BTGTW và Tài liệu tuyên truyền Tại đây Tải về

Tin khác