Công văn số 85-CV/BTG ngày 15/12/2022 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc thực hiện Kế hoạch số 27-KH/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ

11:42 18/12/2022

Xem toàn văn Công văn số 85-CV/BTG và Kế hoạch số 27-KH/BCSĐ trong File đính kèm dưới đây: 

File đính kèm.

Công văn số 85-CV/BTG Tải về
Kế hoạch số 27-KH/BCSĐ Tải về

Tin khác