Công văn số 76-CV/BTG ngày 02/11/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc triển khai công tác tuyên truyền an ninh môi trường; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên phủ trên không"

21:11 14/11/2022

File đính kèm.

Công văn số 76-CV/BTG Tải về

Tin khác