Công văn số 76-CV/BCSĐ ngày 13/4/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020

09:49 14/04/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 76-CV/BCSĐ Tại đây Tải về

Tin khác