Công văn số 531-CV/BCSĐ ngày 13/02/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW ngày 18/01/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1913 - 01/3/2023)

22:55 13/02/2023

File đính kèm.

Mời xem Công văn số 531-CV/BCSĐ: Tải về
Mời xem Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW: Tải về

Tin khác