Công văn số 481-CV/BCSĐ, ngày 06/12/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Hướng dẫn số 81-HD/BTGTW, ngày 29/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)

11:03 07/12/2022

Xem toàn văn Công văn số 481-CV/BCSĐ và Hướng dẫn số 81-HD/BTGTW trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 481-CV/BCSĐ Tải về
Hướng dẫn số 81-HD/BTGTW Tải về

Tin khác