Công văn số 475-CV/BCSĐ ngày 01/12/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

18:09 01/12/2022

Xem toàn văn Công văn số 475-CV/BCSĐ và Chỉ thị số 19-CT/TW trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 475-CV/BCSĐ Tải về
Chỉ thị số 19-CT/TW Tải về

Tin khác