Công văn số 415-CV/BCSĐ ngày 10/10/2022, của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952

12:26 13/10/2022

Xem toàn văn Công văn số 415-CV/BCSĐ, của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952 và Công văn số 3936-CV/BTGTW, ngày 03/10/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952 trong File đính kèm dưới đây: 

File đính kèm.

Công văn số 415-CV/BCSĐ Tải về
Công văn số 3936-CV/BTGTW Tải về

Tin khác