Công văn số 377-CV/BCSĐ ngày 19/8/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Hướng dẫn số 67-HD/BTGTW ngày 15/8/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong

22:12 21/08/2022

File đính kèm.

Hướng dẫn số 67-HD/BTGTW: Tải về
Công văn số 377-CV/BCSĐ: Tải về

Tin khác