Công văn số 341-CV/BCSĐ, ngày 28/6/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW, ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)

18:01 28/06/2022

Xem toàn văn Công văn số 341-CV/BCSĐ và Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 341 Tải về
Hướng dẫn số 62 Tải về

Tin khác