Công văn số 340-CV/BCSĐ, ngày 27/6/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW, ngày 21/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

17:56 28/06/2022

Xem toàn văn Công văn số 340-CV/BCSĐ và Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 340 Tải về
Hướng dẫn số 63 Tải về

Tin khác