Công văn số 317-CV/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” và Hướng dẫn số 53-HD/BTGTW ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”.

17:01 08/06/2022

Xem toàn văn Công văn số 317, Hướng dẫn số 52 và Hướng dẫn số 53 trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 317 Tải về
Hướng dẫn số 52 Tải về
Hướng dẫn số 53 Tải về

Tin khác