Công văn số 23-CV/BCSĐ ngày 20/02/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020

08:50 26/02/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 23-CV/BCSĐ tại đây Tải về

Tin khác