Công văn số 223-CV/BCSĐ ngày 25/9/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BDVTW ngày 18/9/2018 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2018) và 19 năm "Ngày dân vận của cả nước" (15/10/1999 - 15/10/2018)

09:55 02/10/2018

Xem toàn văn Công văn 223-CV/BCSĐ và Hướng dẫn số 02-HD/BDVTW: Tại đây

Tin khác