Công văn số 211-CV/BCSĐ ngày 03/9/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW ngày 25/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc báo chí tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

17:05 08/09/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 211-CV/BCSĐ: Tại đây Tải về

Tin khác