Công văn số 127-CV/BCSĐ, ngày 31/8/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

15:53 01/09/2021

Xem toàn văn Công văn số 127-CV/BCSĐ trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 127-CV/BCSĐ Tải về

Tin khác