Công văn số 115-CV/BCSĐ ngày 27/6/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 06/6/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

11:09 28/06/2019

Xem toàn văn Công văn số 115-CV/BCSĐ và Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW: Tại đây

Tin khác