Công văn số 11/HCCB-BNV ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

15:23 20/02/2019

Xem toàn công văn số 11/HCCB-BNV: Tại đây

Tin khác