Công văn số 103-CV/BCSĐ ngày 19/5/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

09:50 21/05/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 103-CV/BCSĐ Tại đây Tải về

Tin khác