Báo cáo số 109-BC/BCSĐ ngày 25/5/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư và “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

15:32 25/05/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Báo cáo số 109-BC/BCSĐ Tại đây Tải về

Tin khác