Công văn số 861-CV/BCSĐ ngày 22/02/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về việc thực hiện Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW ngày 05/02/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương

27/02/2024 15:51

Tin khác

VIDEO