Hà Nam: Cần nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái để đẩy lùi

06:09 23/10/2018

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý, các cấp ủy Hà Nam cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn để nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái trong nội bộ.
 

Tới kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, và phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Hà Nam chiều qua (9/10), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị 05 là chủ trương lớn, quan trọng có ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng và thúc đẩy các nhiệm vụ khác. Trong quá trình thực hiện, Tỉnh ủy Hà Nam và các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả nổi bật.

Để thực hiện tốt hai chủ trương này trong thời gian tới, các cấp ủy cần phải tiếp tục đề cao hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, các cấp ủy Hà Nam cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn để nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái trong nội bộ, từ đó đề ra giải pháp đẩy lùi, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực, uy tín, xứng tầm nhiệm vụ.


Nguồn: vov.vn