Bộ Nội vụ triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt ở nước ngoài

10:54 18/08/2022

Ngày 13/8, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 3899/BNV-VP về việc triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 03/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 – 2030”.
Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị quán triệt, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg. Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tuyên truyền, vận động Nhân dân, người thân trong gia đình đang công tác hoặc sinh sống ở nước ngoài nâng cao ý thức, tích cực hưởng ứng việc tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt. 

Yêu cầu Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin, Trang thông tin nội bộ của các đơn vị thực hiện truyền thông về Ngày tôn vinh tiếng Việt 08/9 hằng năm. 

Bộ trưởng đề nghị các cấp ủy Đảng chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên đẩy mạnh phong trào giữ gìn, phát huy, lan tỏa sự trong sáng của tiếng Việt trong thế hệ trẻ và cộng đồng hiện nay.

Lớp học Tiếng Việt ở Ekaterinburg, Nga. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Quyết định số 930/QĐ-TTg, mục tiêu cụ thể của Đề án nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, động viên, khuyến khích, tôn vinh các cá nhân, tổ chức, hội đoàn đã có đóng góp tích cực trong việc gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; duy trì sử dụng tiếng Việt trong gia đình người Việt Nam ở nước ngoài trong sinh hoạt giao tiếp hằng ngày của gia đình; lan tỏa tiếng Việt đến người nước ngoài.

Đề án cũng nhằm tạo động lực nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng; thúc đẩy chính quyền sở tại và các thiết chế giáo dục đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục ở các địa bàn có đông người Việt Nam; hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu đang có khoa hay bộ môn giảng dạy và nghiên cứu tiếng Việt phát triển mạnh hơn nữa việc nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá tiếng Việt; thúc đẩy việc đưa tiếng Việt thành ngoại ngữ chính thức bên cạnh các ngoại ngữ khác ở các địa bàn đang có nhiều thuận lợi.

Đề án được triển khai trong giai đoạn 2023-2030, đồng thời với Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021.

Các hoạt động hướng tới Ngày Tôn vinh tiếng Việt sẽ được triển khai trong cả năm và có thể tổ chức lồng ghép vào các dịp lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước…

Thanh Tuấn