Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại

22/11/2023 09:13

Chiều ngày 21/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra Lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Buổi lễ do Bộ Ngoại giao cùng Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức. Sự kiện không chỉ được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội mà còn được kết nối đến các điểm cầu của hơn 90 cơ quan đại diện Việt Nam, các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đọc cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư. (Ảnh: Trọng Phú)

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ giới thiệu cuốn sách, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết: Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" đã bổ sung lĩnh vực đối ngoại vào bộ sách lý luận của Tổng Bí thư, cùng với nhiều cuốn sách quan trọng đã xuất bản.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: "Cuốn sách của Tổng Bí thư là kim chỉ nam đường lối, chủ trương của Đảng, là cơ sở quan trọng về lý luận và thực tiễn về công tác đối ngoại trong tình hình mới; khẳng định Tổng Bí thư và Đảng luôn coi trọng công tác đối ngoại, xem đó là một trong những động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ. 

Theo các đại biểu tham dự, sự ra đời của cuốn sách càng cho thấy Đảng ta luôn coi đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, có vai trò và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: "Với các cơ quan đối ngoại, cuốn sách của Tổng Bí thư là nguồn cổ vũ động viên to lớn, tiếp thêm động lực, thôi thúc đội ngũ cán bộ đối ngoại, ngoại giao tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng, Nhà nước ta, quyết tâm xây dựng một nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, vững mạnh, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam".

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm ba phần. Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm bài viết tổng quan mới nhất và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc.

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. (Ảnh: Trọng Phú)

Các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện tư duy chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, gồm 78 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hoạt động và diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển đường lối đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Nguồn: vov.vn

Nguồn: vov.vn

VIDEO