Tỉnh uỷ Hưng Yên tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

11:12 24/12/2018 | Lượt xem : 4009

Ngày 18-12-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Khắc Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ tỉnh được cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 2.041 đảng viên, 953 tổ chức đảngqua kiểm tra phát hiện 66 đảng viên và 30 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm; giám sát 1.331 đảng viên, 530 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 399 đảng viên, 26 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra 502 đảng viên và 133 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 788 đảng viên và 488 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo đối với 40 đảng viên, 1 tổ chức đảng;UBKT cấp tỉnh, huyện đã thi hành kỷ luật 63 đảng viên...

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện có hiệu quả Đề án số 03, ngày 15-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh"; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu; xử lý công minh, chính xác, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; củng cố, kiện toàn bộ máy và đội ngũ kiểm tra các cấp...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ đã quán triệt Chỉ thị số 30, ngày 22-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảngvề công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát trong Đảng với công tác thanh tra của chính quyềnsự giám sát củacác tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cần thiết thực, vừa bảo đảm tính toàn diện, đồng thời tập trung vào một số vấn đề then chốt, nhất là những vấn đề xã hội quan tâm, những vấn đề bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung nắm tình hình đơn thư, các vụ việc nổi cộm để giải quyết dứt điểm, kịp thời, không để phát sinh phức tạp; chủ động thực hiện tốt công tác thẩm định, đánh giá cán bộ, góp phần chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lê Hiếu/ubkttw.vn