Thành phố Cao Bằng: Biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm dương đạo đức Hồ Chí Minh

14:48 22/12/2018 | Lượt xem : 2125

Sáng ngày 07/5, Thành ủy Cao Bằng đã tổ chức Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và gặp mặt biểu dương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.
Dự  buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, đại diện các chi đảng bộ trực thuộc và các gương điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.

Qua hai năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị về về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại thành phố Cao Bằng đã bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ đã trở thành việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Từ học tập tấm gương đạo đức của Bác, mỗi tập thể, cá nhân đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ,  trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá gồm: Nâng cao chất lượng thực thi công vụ; xây dựng lề lối, tác phong làm việc gần dân, sát dân, hết sức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nâng cáo chất lượng cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thành lập trung tâm hành chính công; tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, ngăn nắp; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới; việc tang và lễ hội.

Quang cảnh buổi sơ kết

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố. Tiêu biểu như: Đảng bộ phường Hợp Giang với nội dung đột phá là "Nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường tận tụy, gắn bó với nhân dân", "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trọng tâm là xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa".  Đảng bộ phường Ngọc Xuân với phần việc " Lãnh đạo, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, ủng hộ xây dựng 13 công trình hạ tầng kỹ thuật năm 2017", "Xây dựng chi bộ mẫu  đối với Chi bộ Tổ 8, Tổ 9, sơ kết và nhân rộng mô hình đến 22 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường".  Chi bộ Bệnh viện đa khoa Thành phố với nội dung đột phá là "Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đổi mới phong cách thái đội phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"...và nhiều nội dung, phần việc đột phá khác của các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã có tác động to lớn đối với công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Các điển hình tiên tiến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được giao lưu với 05 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Các điển hình tiên tiến đã bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, việc làm thiết thực trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác.  thể hiện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và tính nhân văn từ học tập và làm theo Người. Từ đó tạo chuyển biến trong hành động của mỗi cá nhân, làm tốt hơn công việc hằng ngày, theo chức trách và nhiệm vụ được giao. Đó là những tấm gương bình dị mà cao quý trong công việc và đời thường.

Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng đã khen thưởng cho 09 tập thể, 12 cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Bùi Toàn – Lã Tùng
Nguồn: http://ubndtp.caobang.gov.vn