Ninh Bình: Biểu dương nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

10:33 19/05/2020 | Lượt xem : 2731

Ngày 18/5, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.
Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy đảng tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị được xác định là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục bệnh thành tích, hình thức, phô trương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, mỗi năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều thống nhất chọn nội dung chủ đề phù hợp như: "Nếp sống văn hóa công sở", "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu", "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu"...

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được gắn với nhiều phong trào thi đua yêu nước, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình hay, kinh nghiệm quý, các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu như mô hình đánh giá hoạt động hàng tháng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Ninh Bình; mô hình dòng sông tự quản của Hội Cựu chiến binh xã Kim Tân, huyện Kim Sơn; mô hình "Làm hết việc chứ không hết giờ" của Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoa Lư; phong trào hiến giác mạc ở huyện Kim Sơn; công tác vận động hiến mô, tạng của Hội Chữ thập đỏ thành phố Ninh Bình... Đặc biệt, ngày 1/3/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 140-QĐ/TU về "Phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã đặc thù" trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Qua 4 năm thực hiện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù tổng kinh phí trên 52 tỷ đồng, góp phần giúp 34/56 xã đặc thù đạt chuẩn nông thôn mới.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, thời gian tới, Ninh Bình phát huy những hiệu quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế và vận dụng những bài học kinh nghiệm qua 4 năm thực hiện Chỉ thị. Tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo vào tổ chức thực hiện Chỉ thị đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Tỉnh ủy Ninh Bình tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao nội dung chuyên đề năm 2020 và chủ đề công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh"; nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách, những nhiệm vụ có tính chất chiến lược lâu dài. Ninh Bình đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Dịp này, 16 tập thể và 24 cá nhân đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình về những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)