Hơn 1000 tập thể, cá nhân tiêu biểu qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại Sơn La

14:28 21/05/2019 | Lượt xem : 3574

Ngày 21/5, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: trong 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng; nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; ở các địa phương, đơn vị; đã xuất hiện những tấm gương "người tốt, việc tốt", các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Toàn cảnh Hội nghị

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hạn chế tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong 3 năm, toàn tỉnh đã có hơn 1000 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp tặng Bằng khen, giấy khen.

Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Sơn La sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài và thường xuyên của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo, lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để thực hiện cho tốt; những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận để có biện pháp giải quyết dứt điểm, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên trong quần chúng nhân dân.

Trước mắt, trong năm 2019 này tập trung chỉ đạo thực hiện 2 nội dung đột phá của năm 2019 là: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế vào địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP, GAP, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị trên một số sản phẩm nông nghiệp của lợi thế của địa phương”./.

Nguồn: vov.vn