Cần Thơ: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2018

11:14 24/12/2018 | Lượt xem : 5752

Năm 2018, cấp ủy các cấp thành phố Cần Thơ kiểm tra 498 tổ chức đảng và 850 đảng viên (có 131 cấp ủy viên), giám sát chuyên đề 859 tổ chức đảng và 585 đảng viên (có 144 cấp ủy viên).

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 39 đảng viên (có 17 cấp ủy viên), kết luận tất cả đều có vi phạm, phải xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 23 đảng viên. Kiểm tra 999 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phát hiện một số đơn vị còn sai sót trong lưu trữ hồ sơ, xác định đối tượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật chưa đúng tính chất sai phạm (giảm hình thức kỷ luật từ cách chức xuống cảnh cáo 1 trường hợp). Giám sát chuyên đề 394 tổ chức đảng và 231 đảng viên (có 181 cấp ủy viên). Giải quyết xong 17 đơn tố cáo liên quan đến đảng viên thuộc thẩm quyền, kết luận 12 trường hợp tố đúng và đúng một phần. Kiểm tra 95 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 1.636 tổ chức đảng với 30.507 lượt đảng viên về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí, đã kịp thời nhắc nhở một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định.

Trong năm, Đảng bộ thành phố đã thi hành kỷ luật khiển trách 1 tổ chức đảng và 125 đảng viên (giảm 43 trường hợp so năm 2017) bằng các hình thức: Khiển trách 81, cảnh cáo 25, cách chức 5, khai trừ 14; xem xét xóa tên 112 đảng viên và cho ra khỏi đảng 44 đảng viên.

Trịnh Nhất/ubkttw.vn