Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”

03/11/2023 02:33

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá, kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp.

Sáng ngày 02/11/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc về “Học Tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2023”. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Chánh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc gặp mặt

Trong 5 năm gần đây, hằng năm Ban Tuyên giáo Trung ương đều phát động phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm nay, có 67 điển hình tiêu biểu được tôn vinh…

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã báo cáo với Tổng Bí thư về những việc làm cụ thể, những nỗ lực sáng tạo của bản thân, cơ quan, đơn vị một cách súc tích, truyền cảm hứng để góp phần lan tỏa những điều tích cực, đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, khẳng định giá trị, sức sống cả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển bền vững đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc về “Học Tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2023”.

Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, Dân tộc ta, Nhân dân ta một di sản vô cùng cao quý, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Thời đại Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá mà chúng ta - mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, phải luôn luôn ra sức học tập và làm theo, mãi mãi giữ gìn và phát huy. Suốt cả cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là một tấm gương ngời sáng về tư tưởng, đạo đức, phong cách để cho mọi người noi theo, làm theo đó là tư tưởng, đạo đức gần dân, thương dân, tin dân, kính trọng, lễ phép với Nhân dân mà Người thường xuyên tự thực hành và đòi hỏi mọi người chúng ta cùng thực hành... thực sự là viên ngọc sáng. Phong cách giản dị, chân thành, khiêm tốn, dân chủ và nêu gương của Người, lòng nhân ái bao la, vị tha đến mức quên mình, hy sinh, dâng hiến và hoá thân vào Dân, vào Nước của Người... thực sự đã trở thành một biểu tượng về văn hoá - đó là văn hoá Hồ Chí Minh - tiêu biểu, kết tinh văn hoá dân tộc và thời đại.

Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta suốt đời chăm lo xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; công phu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên sao cho thật sự xứng đáng là những người đầy tớ trung thành của Nhân dân theo tinh thần "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa". Người luôn luôn dõi theo từng tấm gương người tốt, việc tốt; căn dặn chúng ta hãy lấy những tấm gương ấy mà giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; coi đó là cách tốt nhất để thúc đẩy phong trào cách mạng tiến lên, để góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân. Người từng nói "Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa tươi đẹp". Trong buổi gặp mặt thân mật và cảm động này, mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động tưởng nhớ tới Bác, nghĩ về Bác với lòng thành kính và biết ơn vô hạn về công ơn trời biển của Người. Tự trái tim mình, mỗi người đều cảm nhận được điều thiêng liêng "nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn". Tất cả chúng ta cùng chung một ý chí, một tấm lòng, một niềm tin, một lời hứa, lời thề và quyết tâm thực hiện để mãi mãi xứng đáng với Người:

"Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn"!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kể từ năm 2006, Đảng ta đã có chủ trương mở cuộc vận động sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo Bác, đến nay từ thực tiễn đổi mới, nhận thức của chúng ta về tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh ngày càng trở nên sâu sắc và đầy đủ hơn; theo chỉ dẫn của Người, chúng ta phải gắn liền học tập với làm theo; học tập là tiền đề, là điều kiện; làm theo là thực hành và vận dụng sáng tạo, tích cực và tự giác; đồng thời đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, từ đó cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân ra sức thi đua xây dựng và phát triển đất nước, tạo ra sự tiến bộ và phát triển thực chất, bền vững. Học tập Bác, làm theo Bác, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta; cũng là phương thức căn bản để tạo ra sức lan toả, ảnh hưởng và hiệu ứng xã hội rộng lớn, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vào cuộc sống. Đó cũng chính là chủ trương lớn của Đảng được khẳng định tại Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII:

Tổng Bí thư phát biểu tại cuộc gặp mặt

"Học tập và làm theo gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương chiến lược, cơ bản, lâu dài để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của Nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ trở nên đúng đắn, lành mạnh hơn trong nhận thức và hành động; ra sức nâng cao đạo đức cách mạng, có dũng khí đấu tranh, tự phê phán, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; góp phần trực tiếp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao trách nhiệm vì dân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, để Đảng ta thật sự "là đạo đức, là văn minh"; Nhà nước ta thật sự là "Nhà nước của dân, do dân, vì dân"; để Mặt trận và các đoàn thể thật sự là môi trường dân chủ, đoàn kết và dân vận, làm hậu thuẫn thúc đẩy Nhân dân nêu cao vai trò làm chủ, thực hiện quyền dân chủ và làm chủ đích thực của mình. Đó là mục đích sâu xa, là ý nghĩa quan trọng ở tầm chiến lược của việc học tập và làm theo Bác"- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Một lần nữa khẳng định, vượt lên quy mô một cuộc vận động những năm 2006, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu văn hoá, thành giá trị trong đời sống tinh thần của mỗi người, mỗi tổ chức, trước hết là trong đời sống chính trị của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quan điểm, cái gì trở thành văn hoá, cái đó trở nên sâu sắc, lắng đọng, bền vững và có sức truyền cảm mạnh mẽ. Chính vì vậy toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần tiếp tục nhận thức đúng, hành động sáng tạo, văn hoá Hồ Chí Minh sẽ truyền dẫn nguồn xung lực quan trọng để chúng ta xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, tạo động lực cho chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sáng tạo; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; nắm bắt thời cơ, vận hội mới, vượt qua mọi thách thức, nguy cơ để xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Một số hình ảnh tại cuộc gặp mặt:

 

Nguồn: vov.vn

Nguồn: vov.vn

VIDEO