BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Hình ảnh về hoạt động của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tại Cộng hòa Pháp

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ Việt Nam và đại biểu Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp

26/07/2023 15:14