BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Lễ công bố và trao quyết định điều động Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sang giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ

05/01/2015 10:50