BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Hình ảnh về các hoạt động Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (Hội nghị ACCSM 21)

25/07/2023 14:51