BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Hình ảnh Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại tỉnh Yên Bái

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang Yên Bái. Ảnh: daibieunhandan.vn

27/07/2023 11:20