Quyết định số 541/QĐ-BNV ngày 28/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

File đính kèm.

QĐ ban hanh KH thuc hien ND 45.2020.ND-CP Tải về

Tin khác