Quyết định số 500/QĐ-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành lập Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Quyết định số 500/QĐ-BNV Tải về

Tin khác