Kế hoạch số 2722/KH-BNV ngày 30/5/2020 của Bộ Nội vụ cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

kế hoạch cắt giảm... Tải về

Tin khác