Khai mạc Lớp tập huấn kỹ năng xây dựng quy trình ISO nội bộ áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Nội vụ

12:01 09/09/2020

Sáng ngày 09/9, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn kỹ năng xây dựng quy trình ISO nội bộ áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Nội vụ cho hơn 40 học viên là lãnh đạo, công chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh dự và phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.

Dự lễ khai mạc Lớp tập huấn còn có đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hồng Dân; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Vụ Cải cách hành chính.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh, thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và lộ trình áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Nội vụ, Thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác ISO của Bộ Nội vụ, đây là lực lượng công chức, viên chức theo dõi và triển khai thực hiện công tác ISO của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Chánh Văn phòng Vũ Đăng Minh đề nghị các học viên bố trí thời gian tham gia đầy đủ, tập trung nghiên cứu, học tập, tăng cường trao đổi thảo luận về kinh nghiệm thực tế trong thực hiện các lĩnh vực công tác chuyên môn gắn kết giữa lý thuyết và thực hành. Với vị trí công việc của mình, với kinh nghiệm thực tế, phát hiện được những khó khăn, vướng mắc, những bất cập để cùng trao đổi, thảo luận.

Bên cạnh đó, đề nghị Báo cáo viên thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, truyền đạt đầy đủ, chính xác những nghiệp vụ, kỹ năng theo đúng Tài liệu tập huấn được phê duyệt và mục tiêu, yêu cầu Lớp tập huấn đề ra.

Đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng, bà Vũ Hồng Dân - Báo cáo viên
trực tiếp giới thiệu một số nội dung cơ bản của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các học viên tại Lớp tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, bà Vũ Hồng Dân cho biết, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001. Việc Bộ Nội vụ triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là cam kết của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác ISO của Bộ nhằm hướng đến đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như là các bên liên quan.

 

 

Toàn cảnh Lớp tập huấn


Anh Cao