Trả lời UBND tỉnh Bến tre về cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

10:29 03/01/2023

Ngày 01/12/2022, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6088/BNV-VP về việc Trả lời UBND tỉnh Bến tre về cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Xin đăng tải toàn văn Công văn số 6088/BNV-VP tại FILE đính kèm:

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Công văn: Tải về

Tin khác