Công bố thủ tục hành chính về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

14:20 14/12/2020

Ngày 10/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1066/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Quyết định này quy định 04 thủ tục hành chính được công bố, gồm: Thủ tục thi tuyển viên chức; Thủ tục xét tuyển viên chức; Thủ tục xét tuyển đặc cách vào viên chức và Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quyết định này thay thế các thủ tục hành chính về lĩnh vực viên chức ban hành kèm Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 1066/QĐ-BNV: Tại đây Tải về
Xem toàn văn Phụ lục kèm theo Quyết định số 1066/QĐ-BNV: Tại đây Tải về

Tin khác