Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

14:20 14/12/2020

Ngày 10/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1065/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Quyết định này quy định 04 thủ tục hành chính được công bố, gồm: Thủ tục thi tuyển công chức; Thủ tục xét tuyển công chức; Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức; và Thủ tục thi nâng ngạch công chức.

Quyết định này thay thế các thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức ban hành kèm Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 1065/QĐ-BNV: Tại đây Tải về
Xem toàn văn Phụ lục kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-BNV: Tại đây Tải về

Tin khác