Một số hình ảnh buổi Tổng kết - Trao giải Hội thi giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính năm 2019

11:10 20/11/2019 | Lượt xem : 15525

Trong 02 ngày 16 và 17/11/2019, Bộ Nội vụ phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức buổi Tổng kết - Trao giải Hội thi giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính năm 2019.
Một số hình ảnh tại buổi Tổng kết - Trao giải: