Công văn số 3391/BNV-PC ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc Thông báo kết quả Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính của Bộ năm 2013

File đính kèm.

Công văn số 3391_BNV_PC Tải về

Tin khác