Công văn số 1557/BNV-VP ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc Thông báo kết quả Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính và kế hoạch chi tiết triển khai rà soát thủ tục hành chính của Bộ năm 2012

File đính kèm.

Công văn số 1557_BNV_VP Tải về

Tin khác