Thông báo số 4149/TB-BNV ngày 12/8/2020 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc với một số đơn vị thuộc, trực thuộc về rà soát văn bản xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Thong bao ket luan Bộ trưởng Tải về

Tin khác